Fast delivery

Fast delivery

Money back guarantee

Money back guarantee

Support 24/7

Support 24/7

Best Nail Table Review of  Manicure table, Nail desk, Nail Station
Mar 31, 2019

Best Nail Table Review of Manicure table, Nail desk, Nail Station

A professional manicure table. A nail table is the first item on the list for every professional nail technician. On this page, you are going to discover the best manicure table which Envy Nails Supply recommend.
Read more
How to Fix a Broken Acrylic Nails Design
Oct 23, 2018

How to Fix a Broken Acrylic Nails Design

Show of hands if you've had a broken acrylic nails design @GlamAndGlitsNails has the perfect tutorial on how to fix a girls biggest fear.
Read more
Glam & Glits GLOW IN THE DARK Acrylic Nails Design UK
Oct 23, 2018

Glam & Glits GLOW IN THE DARK Acrylic Nails Design UK

Seize the day and enjoy yourself with this baby blue @GlamandGlitsNails acrylic powder on your mani! @nails_by_annabel_m shows off the gorgeous glow this color emits when the lights go out!
Read more
Nails Art Design Using Glam and Glits SNS Dipping Powder
Oct 23, 2018

Nails Art Design Using Glam and Glits SNS Dipping Powder

The only time you should get moody is when you have the @glamandglitsnails Mood Effect Collection on your fingertips This ‘Sugary Pink’ shade transitions to a gorgeous pale pink with just the warmth of your hands! Look out for our nail dipping powder kit.

Read more
How To Do Your Manicure Like a Pro - French Manicure Gel Manicure
Sep 16, 2018

How To Do Your Manicure Like a Pro - French Manicure Gel Manicure

Manicure, pedicure, nails polish station, dipping powder, acrylic powder, nail technician table, pedicure chair, nail polish, gel polish colours.

Kỹ thuật nhặt da tay, đẩy da tay, dưỡng móng tay, chăm sóc móng tay chân, sơn và trang trí móng tay đẹp Video chỉ mang tính chất chia sẻ các bài thực hành, hướng dẫn vẽ móng nghệ thuật, hỗ trợ thêm cho quá trình học của học viên tại Nail Phương Lê!

Tại Anh, một số salon, khách hàng thích cắt da, đặc thù bàn tay người lao động tại Việt Nam lớp da đó rất dày, do đó ở Anh có nhiều nơi và khách hàng rất chú trọng cắt da, đây là một video tham khảo thêm! Nếu các bạn chú trọng về việc dưỡng, chăm sóc và phục hồi móng hư tổn, chăm sóc theo tiêu chuẩn nước ngoài và dùng các sản phẩm dưỡng chính hãng, các bạn có thể tham khảo kỹ thuật này.

Read more
10 Must-Have Gel Polish Brands for 2018
Jun 23, 2018

10 Must-Have Gel Polish Brands for 2018

Fill-ins ombre with Chisel Nail Art Master David Hoang by Envy Nail Supply
Read more
Chisel Nail Art Master David Hoang - How To Do Dipping Ombre Nails
Apr 29, 2018

Chisel Nail Art Master David Hoang - How To Do Dipping Ombre Nails

One of the best Vietnamese nail art designers. Thank you for sharing special nail technician on Facebook.

Read more
Showing: 1-7 of 7