Fast delivery

Fast delivery

Money back guarantee

Money back guarantee

Support 24/7

Support 24/7

Best Nail Table Review of  Manicure table, Nail desk, Nail Station
Mar 31, 2019

Best Nail Table Review of Manicure table, Nail desk, Nail Station

A professional manicure table. A nail table is the first item on the list for every professional nail technician. On this page, you are going to discover the best manicure table which Envy Nails Supply recommend.
Read more
How To Do Your Manicure Like a Pro - French Manicure Gel Manicure
Sep 16, 2018

How To Do Your Manicure Like a Pro - French Manicure Gel Manicure

Manicure, pedicure, nails polish station, dipping powder, acrylic powder, nail technician table, pedicure chair, nail polish, gel polish colours.

Kỹ thuật nhặt da tay, đẩy da tay, dưỡng móng tay, chăm sóc móng tay chân, sơn và trang trí móng tay đẹp Video chỉ mang tính chất chia sẻ các bài thực hành, hướng dẫn vẽ móng nghệ thuật, hỗ trợ thêm cho quá trình học của học viên tại Nail Phương Lê!

Tại Anh, một số salon, khách hàng thích cắt da, đặc thù bàn tay người lao động tại Việt Nam lớp da đó rất dày, do đó ở Anh có nhiều nơi và khách hàng rất chú trọng cắt da, đây là một video tham khảo thêm! Nếu các bạn chú trọng về việc dưỡng, chăm sóc và phục hồi móng hư tổn, chăm sóc theo tiêu chuẩn nước ngoài và dùng các sản phẩm dưỡng chính hãng, các bạn có thể tham khảo kỹ thuật này.

Read more
Showing: 1-2 of 2