Brand: Envy Nail Supply

Product Code: 12567811457141

Availability: In stock

£160.00

Available Options

Coffee Acrylic Nails Liquid Monomer- Box of 4G - 1 Gallon

Excellent adhesion with colour stabilizers to prevent discolouration.

Liquid Bốn Muà mùi coffee, thơm nhẹ, không vàng móng, kết hợp tốt với các loại bột trên thị trường, đắp bột dẻo trong mọi điều kiện thời tiết.